2007/May/24

รู้จักนิตยสารเรื่องสั้น ช่อการะเกด ไหมคะ

เมื่อ 9 ปี ที่แล้ว ช่อการะเกด ฉบับที่ 41 เป็นฉบับอำลาวงการวรรณกรรม พร้อมด้วยเสียงสั่งลา ของ บรรณาธิการเครางาม สุชาติ สวัสดิ์ศรี ว่า ขอลาออกจากวงการวรรณกรรม เป็นน้ำเสียงของคนที่ทั้งน้อยใจ ทั้งประชดวงการหนังสือ

มาวันนี้ ช่อการะเกด กลับมาอีกครั้ง ด้วยความสนับสนุนจาก วชิระ บัวสนธ์ เจ้าของสำนักพิมพ์วรรณกรรมแนวหน้าของเมืองไทย สำนักพิมพ์สามัญชน กับ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ เจ้าของรายการโทรทัศน์ชั้นนำของเมืองไทย ฅนค้นฅน

สองคนสองวงการ ตาม "ง้อ" และ "ตื้อ" คุณสุชาติ นานกว่า 3 ปี จึงมีนี้ ที่ปลุกปั้นช่อการะเกด ภาคที่ สาม ขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยความหวังว่า จะส้รางสิ่งดีๆ ให้วงการวรรณกรรม

ช่อการะเกด เป็นนิตยสารเรื่องสั้น ยุคแรก เกิดใน สมัย หลัง 6 ตุลาคม 2519 คุณสุข สูงสว่าง มอบหมายให้คุณสุชาติ เป็นบรรณาธิการนิตยสารโลกหนังสือ และเกิดช่อการะเกดมาช่วงเดียวกัน

ที่มาของการต้องการปั้นช่อการะเกดขึ้นอีกครั้ง มีปูมหลังยาวนาน อาจนับได้ว่า เวียง วชิระ เอง ก็มีความผูกพันกับ ช่อการะเกด และสิงห์ สนามหลวง (นามปากกาของคุณสุชาติ) ไม่แพ้ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ผู้เคยเติบโตมาทางละครเวที คณะละครสองแปด ที่เคยทำงานร่วมกับคุณสุชาติ มาก่อน

ยุคที่ 2 เป็นการร่วมมือกันระหว่าง สุชาติ สวัสดิ์ศรี และ เรืองเดช จันทรคีรี และได้ก่อตั้ง สำนักช่างวรรณกรรมขึ้น เพื่อรองรับสถานะของช่อการะเกด และคนวรรณกรรม ช่อการะเกดยุคนี้ ออกตั้งแต่เล่มที่ 5 - เล่มที่ 41 และต้องพักยาวถึง 9 ปี กว่าจะมาถึงยุคที่ 3

เหตุความเป็นมาของการเข้าสู่ยุคที่ 3 เมื่อ เวียง วชิระ มาทำนิตยสาร ฅ ฅน ให้กับ พิมพ์บูรพา จึงมองเห็นว่า มีนักเขียนส่งเรื่องสั้นมามากมาย แต่ นิตยสาร ฅ ฅน มีความสามารถรองรับเรื่องสั้นได้เพียงฉบับละ 1 เรื่องเท่านั้น นี่เป็นจุดเปลี่ยน ที่ทำให้ สุทธิพงษ์ มองเห็นคุณค่าของช่อการะเกดชัดแจ่มขึ้น และยิ่งเกิดพลังในการจะต้องปั้นช่อการะเกดขึ้นมาอีกครั้งให้ได้

นิตยสาร ช่อการะเกด เล่มที่ 42 จะออกในเดือนกันยายน โดยเนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเรื่องสั้น 12-15 เรื่อง อีกส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นเนื้อหาช่อการะเกดฉบับโลกหนังสือ ข่าวคราววรรณกรรมระดับนานาชาติ ความเคลื่อนไหว บทความวรรณกรรมลักษณะที่ลงลึก บทความวิจารณ์

วันนี้ สุชาติ สวัสดิ์ศรี วชิระ บัวสนธ์ และ สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ประกาศร่วมกันสร้างช่อการะเกดขึ้นอีกครั้ง โดยนิตยสาร ช่อการะเกด เล่มที่ 42 จะออกในเดือนกันยายน

เนื้อหาจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเรื่องสั้น 12-15 เรื่อง อีกส่วน 20 เปอร์เซ็นต์ จะเป็นเนื้อหาช่อการะเกดฉบับโลกหนังสือ ข่าวคราววรรณกรรมระดับนานาชาติ ความเคลื่อนไหว บทความวรรณกรรมลักษณะที่ลงลึก บทความวิจารณ์

ช่อการะเกด เปิดรับต้นฉบับเรื่องสั้นตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2550 ส่งเรื่องสั้นของคุณไปที่ สุชาติ สวัสดิ์ศรี ตู้ ปณ.1143 ดอนเมือง กรุงเทพฯ 10211 (ส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น โดย พิมพ์เป็นต้นฉบับแล้ว หากสามารถทำได้ก็ให้แนบไฟล์งานมาด้วย เพื่อความสะดวก )

เพื่อนๆ คนไหนสนใจ ส่งเรื่องสั้นไปได้เลยนะคะ

Comment

Comment:

Tweet


Excellent ! I appreciate your work ! I like to say your site is great very impressive and informative.Keep it up
#1 by Dissertation writing (182.178.59.72) At 2010-10-13 14:52,